Tin tức

BKACAD HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BKACAD là học viện đã có thương hiệu nhiều năm của Đại học Bách Khoa Hà Nội, hàng năm tuyển sinh đông đảo nhiều khoá học trên nhiều lĩnh vực công nghệ đa dạng.


Tuy nhiên, qua nhiều năm hoat động, học viện vẫn chưa tìm được một giải pháp nào hoàn toàn hài lòng giúp kết nối 03 bộ phận phòng ban là: Ban tuyển dụng, marking ; Ban đào tạo và Ban chăm sóc khách hàng / học viên (sau đào tạo)

Hiện tại, mỗi ban đều sử dụng công cụ khác nhau, không có sự kết nối về dữ liệu học viên nên việc phân tích, khai thác tối ưu dữ liệu gặp rất nhiều khó khăn.
Chính từ khi đồng hành, Bukizi đã nhận diện được vấn đề cốt lõi về đồng bộ dữ liệu cho BKACAD, từ đó kết nối toàn bộ dữ liệu của học viện trên hệ thống để giúp cắt giảm nhiều bước thao tác thừa, giúp tối giản và làm gọn công việc hàng ngày của nhân viên.
Cũng nhờ khai thác tốt tập khách hàng này mà tỷ lệ học viên đăng ký liên thông đã được cải thiện rõ rệt. 

Song song, Bukizi cũng đẩy mạnh tỷ lệ phản hồi khảo sát sau khoá học, phần dữ liệu này rất quan trọng để gia tăng bổ sung thêm cho cơ sở dữ liệu của BKACAD để liên tục cải tiến chất lượng đào tạo.
Với nhiều các tiếp cận học viên thông minh, Bukizi đã giúp nâng cao 3 lần tỷ lệ phản hồi so với cách gửi google form hiện tại. Chính những đóng góp quý báu từ học viên này, cũng giúp BKACAD cải tiến và gia tăng thêm lượng học viên đăng ký liên thông. 

Kết quả thu được
Categories:

Related Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *