I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Quyền và trách nhiệm của người bán.

1. Thiết kế, xây dựng, phát triển nền tảng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm phát triển cập nhật đầy đủ tính năng, nội dung khách hàng yêu cầu, đảm bảo hệ thống chạy tốt, truy cập nhanh dễ dàng.

2. Cùng khách hàng thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật các thông tin, tài liệu được khách hàng chuyển giao trong quá trình xây dựng, nâng cấp hệ thống cũng như trong thời gian thực hiện hợp đồng này.

3. Cùng khách hàng thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống.

4. Phối hợp cùng khách hàng đưa langding page và hệ thống vào sử dụng thực tiễn.

5. Cung cấp toàn bộ mã nguồn chương trình sau khi hoàn thành.

6. Hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản lý hệ thống.

7. Bảo hành hệ thống theo quy định ghi trong hợp đồng.

8. Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

Quyền và trách nhiệm của người mua.

1. Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp dịch vụ thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng. Khách hàng đảm bảo nội dung thông tin đưa lên landing page và hệ thống không vi phạm vào những điều cấm do pháp luật Việt Nam quy định.

2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên landing page và hệ thống, tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3. Tổ chức phối hợp cùng người cung cấp dịch vụ tiến hành khảo sát, thực hiện các công việc kiểm tra, phê duyệt nội dung và triển khai thử nghiệm hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.

4. Cùng người cung cấp dịch vụ phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thử nghiệm để có được phương án xử lý phù hợp và thống nhất giữa hai bên.

5. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ trong việc vận hành và quản lý hệ thống sau khi kết nối với mạng internet.

6. Thanh toán cho Người cung cấp dịch vụ kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống theo các quy định được ghi trong Hợp đồng thỏa thuận.

7. Xác nhận các công việc do người cung cấp dịch vụ thực hiện, xem xét thông qua các kết quả được người cung cấp dịch vụ chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thực hiện và các kế hoạch chi tiết được thống nhất giữa hai bên. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ tổ chức chuyển giao và tiến hành việc nghiệm thu hệ thống.

8. Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ thì phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ bằng văn bản và phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có).

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Liên hệ lấy yêu cầu của khách hàng về các tính năng và nội dung đưa vào hệ thống BUKIZI ghi nhận các thông tin yêu cầu của khách hàng, tập trung vào các nội dung:

 • · Ghi nhận các yêu cầu về tính năng
 • · Ghi nhận các yêu cầu về thẩm mỹ
 • · Ghi nhận các yêu cầu về tên miền và nền tảng sử dụng
 • · Tư vấn thêm các tính năng dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng
 • · Tổng hợp bản yêu cầu phát triển hệ thống và chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng
 • · Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc phát triển hệ thống
 • · Ký hợp đồng.

Bước 2: Lựa chọn gói dịch vụ

 • · Lựa chọn các gói dịch vụ của BUKIZI để được hỗ trợ trong phạm vi gói.

Bước 3: Chạy demo

 • · BUKIZI hướng dẫn demo các tính năng của hệ thống
 • · Dựa theo tông màu của Logo
 • · Dựa theo yêu cầu mà khách hàng cần thể hiện
 • · Dựa theo lĩnh vực của khách hàng
 • · Dựa theo các thông tin khác mà khách hàng yêu cầu.

Bước 4: Lập trình

 • · Các kỹ thuật viên tiến hành lập trình cho hệ thống.

Bước 5: Hoàn thiện

 • · BUKIZI hoàn thiện các tính năng chi tiết của hệ thống, cập nhật nội dung cơ bản
 • · Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của hệ thống
 • · Nghiệm thu sản phẩm

Bước 6 : Đào tạo sử dụng hệ thống hậu mãi

 • · BUKIZI đào tạo quản trị hệ thống và hướng dẫn sử dụng
 • · Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng.

Bước 7: Bảo trì và bàn giao

 • · Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị hệ thống.