BUKIZI có trách nhiệm bảo hành miễn phí chương trình phần mềm quản lý chức năng hệ thống và nội dung của nền tảng trong thời gian 12 tháng tính từ ngày hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm.

· Các phần việc bảo hành bao gồm việc sửa lỗi do BUKIZI xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi của các chương trình phần mềm khác, ví dụ như: Phần mềm hệ điều hành, phần mềm quản trị mạng, hoặc những lỗi của môi trường vận hành và cơ sở dữ liệu.

· Trong thời gian bảo hành BUKIZI có trách nhiệm đề xuất phương án khắc phục và xử lý lỗi của hệ thống chậm nhất là trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bảo hành của khách hàng bằng văn bản hoặc qua điện thoại.

· Trường hợp yêu cầu bảo hành của khách hàng bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài phạm vi dịch vụ bảo hành (do các phần mềm khác hay các yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung của hệ thống so với yêu cầu ban đầu), khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán thêm chi phí bảo hành do 2 bên thỏa thuận.

· Kết thúc giai đoạn bảo hành, tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế, hai bên có thể ký kết các hợp đồng nâng cấp chương trình hoặc (và) bảo trì hệ thống theo các điều kiện mới.