KHÁCH HÀNG

Tự hào Đồng hành
cùng các Cơ sở Đào tạo

Thử thách luôn là động lực lớn để chúng tôi đồng hành cùng các cơ sở Đào tạo, chính vì thế Bukizi luôn bắt đầu bằng việc HIỂU khách hàng.

Trên những nhu cầu thực tế, Bukizi cùng khách hàng lên kế hoạch muc tiêu và đồng hành TRIỂN KHAI cùng khách hàng.

Bukizi luôn dõi theo và tự hào góp phần vào mỗi bước phát triển của từng cơ sở Đào tạo.

Demo
3
4
5
2
1
SẢN PHẨM

Tiên phong về Kết nối Đào tạo

Nền tảng kết nối đa kênh là một khái niệm khá mới trên thế giới, với phát triển mạnh chủ yếu ở thị trường thương mại điện tử (e-commerce) để hỗ trợ bán hàng. Tiếp nối xu thế này trong lĩnh vực Đào tạo, Bukizi tự hào là một trong những nền tảng tiên phong triển khai kết nối đa kênh tối ưu riêng cho lĩnh vực Đào tạo tại Việt Nam.

Với định hướng phát triển xoay quanh sản phẩm (product-led growth), Bukizi luôn đặt giá trị và chất lượng của nền tảng mang lại cho cơ sơ Đào tạo là thước đo cho sự phát triển và phổ biến của sản phẩm.

 

100
Cơ sở
350
Khoá học triển khai
5000
Học viên kết nối
Demo
ĐỘI NGŨ

Sáng tạo
trong tư duy và triển khai

Sáng tạo là một trong những giá trị văn hoá cốt lõi của đội ngũ Bukizi. Sáng tạo trong tư duy về sản phẩm, sáng tạo và hoàn toàn cởi mở trong tích hợp hệ thống.

Với Bukizi, tích hợp nền tảng của Bukizi với các hệ thống khác của đối tác là đường đi ngắn nhất và tối ưu nhất để có thể tận dụng được tối đa những tính năng ưu việt của từng hệ thống, từ đó đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Demo